Димитър Здравков, кмет на Община Садово: 2018 е изключително добра по отношение на собствени приходи, които са 3.5 млн. лева

За свършеното през 2018 година и за акцентите в работата през 2019 година Радио „Фокус“-Пловдив разговаря с Димитър Здравков, кмет на Община Садово.

 

Фокус: Г-н Здравков, каква бе 2018 година за Община Садово?

Димитър Здравков: 2018 е изключително добра по отношение на собствени приходи на Общината, които са около 3.5 млн. лева. Това ни позволи през годината да реализираме и нашата доста оптимистична инвестиционна програма. През тази година разкрихме нова дейност към Общината. Закупихме техника- асфалтополагаща машина, челен товарач, още един голям камион, закупихме и грегер. Това ни позволи сами да изграждаме и асфалтираме улиците. Доколкото знам, от 265 общини само още една община си прави сама улиците, т.е. ние сме втората. От края на август досега сме направили 3,5 км новоасфалтирани улици. Отделно с обществена поръчка имаме още около 2 км улици, т.е. тази година имаме около 5.5 км нови улици. Надяваме се със собствени сили от догодина да направим много повече.

Фокус: Кои са по-важните проекти за 2018?

Димитър Здравков : Санирахме детската градина в село Катуница. Тя е най-голямата на територията на Общината. По проект „Красива България“ санирахме  детската гадина в село Болярци. Отделно тази година отделихме доста средства и за църквите, които са на територията на общината, тъй като при някои от тях положението беше доста трагично. За следващата година ще продължим работата.

Фокус: По кои проекти ще работите през следващата година?

Димитър Здравков : За следващата година най-важният проект по програмата за „Развитие на селските райони“. Има проект, който е свързан с общинския път Катуница-Болярци, който е най-проблемният път, най-натовареният.  Ще се извършва основна рехабилитация. Отделно предстои да сключим договор за изграждане на улична мрежа за 1 млн. лева с Фонд ‚Земеделие“ и се надяваме да има пари за изграждането на спортни площадки. Доста оптимистична е 2019 година.

Фокус: Как се справихте с изпълнението на бюджет 2018??

Димитър Здравков: Рамката на бюджета беше над 9 млн. лева. Ще приключим година с около 16 млн. лева. Допълнителните привлечени средства са малко над 5 млн. лева. Близо 1 млн. лева ще прехвърлим остатък, което ще ни даде основание да се чувстваме спокойни. През 2019 предвиждаме да реализираме и детската градина в град Садово. За съжаление, ремонтът ще се извърши чрез кредит, тъй като няма по друг начин да финансираме. Детското заведение е изградено до груб строеж през 1983 година.В момента се помещава в пригодени помещения, които не отразяват реалността и потребностите на децата. Другото нещо, което ще заложим за следващата година, са изграждане на пътища със собствени сили. Надявам се да направим много повече догодина.

Фокус: Каква е рамката на бюджета за 2019 година?

Димитър Здравков: Все ще не е готова. Ще направим предложенията ни, ще чуем и предложенията на кметовете по населените места за това какви ще са разходите . Окончателно около средата на януари ще имаме готов бюджет, който да предложим пред Общинския съвет, но общо взето с малко над 10 млн. ще стартираме. Надявам се в края на годината да завършим с много по-голям бюджет, т.е. да привлечем допълнително средства, които да ги вложим най-вече като капиталови разходи.

Фокус: Обикновено от къде идва това увеличение?

Димитър Здравков: Една част идва от сектор „Образование“, когато имаше увеличение на заплатите. Другото са привлечени средства по оперативни програми на Общината. Имаме преизпълнение в приходната програма, в това, което имаме като собствени приходи, защото имаме над 1 млн. лева преизпълнение.

Фокус: Кои ще са приоритетите в бюджет 2019?

Димитър Здравков: През 2019 акцентът в работата ще бъде пътната инфраструктура –ремонт на улици и ремонт на общинска пътна мрежа. Ще направим среща с кметовете. Някои от тях искат да се направят площадни пространства. Ще се опитаме да откликнем максимално на техните нужди. Стига да имаме възможност, им помагаме. Годината е добра. Надявам се да няма проблеми.

Фокус: През тази година в общината бе обявено частично бедствено положение вследствие на проливните дъждове. Какви мерки сте предприели в тази посока?

Димитър Здравков: За съжаление, през месеците юни и юли имаше две наводнения в порядъка от 28 дни. Стопанисването на коритото на река Чая е дейност на „Напоителни системи“. Нашата дейност е да ги информираме за това какво е свършено и миналата седмица отново изпратихме писмо, с което казахме, че не сме доволни от това, което е изчистено. Писмото е придружено със снимков материал, на който се виждат паднали дървета и съоръжения, които са в трасето на реката. Виждам, че и те реагират по някакъв начин, колкото могат, но това не е достатъчно Трябва да се направи много повече. Цялата река трябва да се обходи. Миналата седмица имаше  назначена от областния управител Комисия за река Чая, която да обходи коритото. Дано, когато се оказва натиска, нещата да се свършат лека-полека! Дигата не е укрепвана, откакто е изградена. Обрасла е с растителност, което способства за по-трудното преминаване на водите, които идват от река Чая. Набират се и за няколко часа започват да се получават пукнатини и се къса дигата. Искрено се надявам това, което се случи през тази година, да не се случва занапред. В общо линии се работи на парче.

Мария РУСЕВА