Димитър Маргаритов, КЗП: Туристическите обекти в зимните курорти ще бъдат проверени дали са в готовност да посрещнат първите си гости

КЗП

 

Интервю на Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ по повод предстоящите проверки на туристическите обекти в планинските курорти.

Водещ: От Комисията за защита на потребителите започва проверка на зимните туристически курорти. За какво ще следят проверяващите?

Димитър Маргаритов: Целта е съвсем спокойно да установим първо, дали съответните туристически обекти са в готовност да посрещнат своите първи гости, без да се създава напрежение. И второ, поради спецификата на зимния туристически сезон, да установим дали от гледна точка на техническа изправност, профилактика и експлоатационни характеристики съоръженията на ски пистите и информационните табели на самите ски писти са поставени и са в съответствие с изискванията на наредбите, които доста добре вече регулират тази материя – всички да знаят колко са трудни трасетата, всички да знаят какви са условията за използването им, включително и на съоръженията, които обезпечават възможността за ползване на тези трасета. А по отношение на туристическите обекти, това, което ние сме правили в предишни периоди, е най-напред да се насочим към тези  обекти, в които сме установявали различни проблеми в хода на нашите проверки, дали те са отстранени, дали обектите са привели с всички изисквания на Наредбата за категоризация своите условия. Разбира се нашите екипи ще бъдат в готовност да реагират при всякакви сигнали и жалби на потребителите.

Водещ: Кои курорти ще бъдат проверявани? Казахте приоритетни обекти, а ще има ли приоритетни курорти?

Димитър Маргаритов: Поради започващия зимен сезон ще контролираме зимните курорти преди всичко. Но тъй като има хора, които предпочитат и в това време на годината да се насочат и към други места, включително и към морето, особено когато говорим за коледно-новогодишните празници, това е практика, която се случва често, нашите колеги ще имат готовност да реагират и там. Няма предварително конкретно фиксиране. По-скоро всичко ще следва логиката на предоставянето на туристическата услуга и евентуалните проблеми, които възникват на терен.

Водещ: Освен проверка на съоръженията и табелите, какво още ще включват тези проверки?

Димитър Маргаритов: Ще следим, включително и със съвместни проверки с колегите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, ски съоръженията дали са в изправност, като те следят техническите характеристики и т.н., а ние следим за това да има паспорти на всяко съоръжение, които да доказват, че е извършена необходимата профилактика. Ще следим обявяването на условията, при които могат да бъдат ползвани – от една страна за безопасността, което е най-важното, от друга страна и за цените, при които ще могат да бъдат използвани тези съоръжения – да няма заблуждаваща информация, да няма спестена информация, тъй като и това може да се окаже нелоялна търговска практика. А по отношение на туристическите обекти това, което ще следим, е свързано най-вече да отговоря на очакванията на потребителите и на това, от което най-често те се оплакват- това, което е обещано, да бъде реално предоставено. Срещали сме в предишни периоди именно такъв тип нарушения – оферти, които примамват потребителя с много услуги за много изгодна цена, впоследствие се оказва, че туристическият обект или въобще не е категоризиран да ги предоставя, или не е в състояние обективно да ги предостави тези услуги. И тук може би е моментът да кажа нещо като съвет към търговците, за да нямаме неприятности през настъпващия сезон – нека стриктно да се придържат в своите оферти към параметрите, които произтичат от тяхната категоризация. Ако е семеен хотел – семеен хотел, ако е къща за гости – къща за гости. Да не се изхвърлят с обявяването на по-висока категория на обекта. Да, всеки иска да напише спа, всеки иска да е хотел и т.н., но след като това не е факт, нека да не заблуждаваме потребителите. Защото те са чувствителни и реагират все по-често.

Водещ: Това ли са най-честите оплаквания – несъответстваща категоризацията на обектите? Има ли други?

Димитър Маргаритов: Реално проблемът е в разминаването, между това което е обявено и действителността, както и качеството на услугата. Но нека веднага да кажа, че според статистиката, с която ние разполагаме в резултат на нашите проверки, в крайна сметка нарушенията в сферата на туризма в последните периоди намаляват и те не са повече от около 5% от всички жалби и сигнали, които ние получаваме на годишна база за целия пазар. Говоря за сигнали от потребители. Така че, дори да има някакви проблеми, не би трябвало да ги възприемаме като някакво масово явление. Да, аз си давам сметка, че за всеки един човек, който е планирал своята почивка, който е отделил някакво ограничено време, в което тя се осъществява и е претърпял неблагополучия, това е сериозен проблем. И затова ние, институциите, сме призвани да реагираме и да решаваме тези проблеми. Но истината е, че в последните години в България качеството на туристическата услуга се подобрява и това е проектирано и през статистиката за увеличаващия се брой туристи – както български, така и чуждестранни. Но нека пак да кажем, основният проблем остава този – обещава се нещо и след това не се предоставя. Качеството невинаги е достатъчно високо, говоря тук и за качество на услугата, понякога за качество на храната, напитките, което е нещо, не търпящо никакъв компромис. И затова ние с нашите колеги и от другите институции, Министерство на туризма като основната институция, която разбира се прави политиката в сферата на туризма, ще следим и безкомпромисно ще се отнасяме към всеки един случай.

Водещ: Какви препоръки ще дадете на потребителите? За какво да следят, за да помогнат предстоящата проверка и вашата работа?

Димитър Маргаритов: Препоръките към потребителите, които ще дам са, за да помогнат преди всичко на себе си и после на нас като институции. Най-напред според мен трябва да продължим да усъвършенстваме културата си да планираме по-рано почивката. Защото това ни дава възможност да изберем най-добрата оферта, сравнявайки повече предложения – както най-изгодната, така и тази, която ще отговори в най-голяма степен на нашите очаквания като качество на туристическата услуга. И другото важно нещо, без което и ние дори не бихме могли да си свършим работата, е да реагираме тогава, когато видим, че има някакъв проблем. Първо към този, който се е ангажирал да предостави туристическата услуга. И ако той не предприеме съответните действия, към институциите. Потребителската активност е основното нещо, което би могло да противодейства на опитите на търговците да извършват нелоялни търговски практики.

Водещ: КЗП ще успее ли да подсигури екипите за тази проверка, преди и евентуално след сигнал на потребители?

Димитър Маргаритов: Да, ние имаме възможност да реагираме. Правим в тези периоди съответно преконфигуриране на нашите екипи, привличайки колеги от страната, в които няма толкова интензивно присъствие на туристи, за да можем да реагираме веднага. Имахме преди време различни опити с виртуални приемни, с изнесени приемни в курортните градове. Но мисля, че и сега, ако дори нарочно не се правят такива инициативи, ще бъдем бързо достъпни през денонощния ни телефон 070011122, който е на разположение на потребителите, така и през удобната форма за подаване на жалби и сигнали онлайн, която е достъпна от всеки мобилен телефон. Така че всеки, който види, че има някаква нередност, бъде излъган в своите очаквания, нека да даде сигнал към нас и съм сигурен, че ние ще успеем да реагираме своевременно.

Водещ: Да припомним на нашите слушатели, какво следва, след като получите такъв сигнал?

Димитър Маргаритов: Извършваме проверка. Установява се нарушението, ако има такова, и се налага санкция на нарушителя. Но има един друг елемент, който произтича според мен по естествена логика, макар и да не е написан изрично в закона, и той е стремежът на нашата институция да помогне на потребителите тогава, когато са били жертва на някакво нарушение от страна на търговците, да получат компенсация. И често пъти ние успяваме да съдействаме в тази посока. Дали това ще бъде под формата на обезщетение, което ще бъде изплатено на потребителя, дали пък ще бъде и под формата на някаква услуга, която той ще бъде съгласен да получи от този търговец като компенсация за неизпълненото обещание. И според мен наистина това е може би една от най-важните ни обществени функции, които ние сме призвани да изпълняваме.

Елеонора Чолакова