Димитър Маргаритов, КЗП: Чрез стриктен контрол и превантивна дейност на Комисията, нарушенията в зимните курорти ще бъдат сведени до минимум

 

 

От началото на месец декември Комисията за защита на потребителите (КЗП) стартира проверки в зимните ни курорти. За какви нарушения комисията ще бъде безкомпромисна и кои обекти ще бъдат с акцент на по-сериозно внимание? Отговорите ще потърсихме от председателя на КЗП Димитър Маргаритов в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Г-н Маргаритов, съвсем скоро стартирате проверките в родните ни туристически и търговски обекти. Къде ще бъде акцентът на по-сериозното ви внимание и за какви нарушенията Комисията ще следи и ще бъде изключително стриктна?

Димитър Маргаритов: Действително от началото на месец декември повечето туристически обекти започват работа във връзка с предстоящия зимен туристически сезон. И затова нашите екипи ще бъдат на проверки в курортните места. Най-напред, разбира се, ние би трябвало да установим какво е състоянието на тези обекти, в които през изминали периоди сме констатирали някакви нередности, така че ще започнем от там. Същевременно много сериозен акцент ще поставим съвместно и с колегите от други компетентни институции върху готовността и на съоръженията за зимен спорт да бъдат в изправност, да се съдържа необходимата информация относно цените, относно условията на ползването им, за да може да гарантираме на потребителите, на туристите безопасни условия за изкарването на тяхната зимна почивка. Но пък през цялото време на активния зимен туристически сезон ние ще извършваме регулярни проверки, както и проверки по сигнали в местата за настаняване, в заведенията за хранене и развлечение, така че да бъдем максимално полезни на хората.

Водещ: Какви са най-честите нарушения, които се констатират при тези проверки, и по-важното, променят ли се те през годините или напротив- собственици и търговци повтарят едни и същи грешки и опити за измами?

Димитър Маргаритов: По-скоро бих казал, че няма кой знае какво разнообразие и вариативност във видовете нарушения, но хубавото е, че тенденцията е за тяхното намаляване през последните години. Аз очаквам отново да констатираме, че по-скоро нашите търговци, тези, които предоставят туристическия продукт, добиват необходимото съзнание и самочувствие, че трябва да се спазват правилата и че когато предоставяш услугите си в съответствие с изискванията на закона, тогава всъщност и шансовете да имаш повече клиенти и по-дългосрочно успешен бизнес са по-големи. А иначе, относно най-често срещаните нарушения, бих казал, че наистина през годините има известна симптоматика и те са няколко основно. Например, несъвпадането на това, което сте предложили в офертата, с това, което предлагате на място. Също така и опити да се предоставят туристически услуги в некатегоризирани обекти, като тук веднага трябва да кажем, че понякога това не се дължи на причини, зависещи само от търговеца. Но така или иначе мисля, че ще успеем с превантивна дейност и с един стриктен контрол да сведем до минимум тези нарушения и да се запази положителната тенденция за намаляване на броя нарушения.

Водещ: По-трудно ли става улавянето на нарушения, когато става въпрос за предлагана туристическа услуга, например, за разлика от предлагането и купуването на конкретен продукт от търговеца?

Димитър Маргаритов: Не, не бих казал, че е по-трудно. Просто наистина в естеството на контролната дейност има някои особености в единия и в другия случай. Но нека да припомним, че ние осъществяваме активна контролна дейност и в търговските обекти по време на зимния сезон, тъй като напоследък това се забелязва и като тенденция – има определена група туристи, които прекарват почивката си в домашни условия, ако мога така да кажа, защото те или техни близки притежават имоти в съответните курортни места и всъщност пазаруват от търговската мрежа. Така че и тези обекти ще бъдат предмет на нашия контрол, като в зависимост вече от вида на обекта, разбира се, естеството на проверките си има някои специфики, но резултатът е винаги един и същ – този, който нарушава правилата, ще бъде санкциониран. Пак казвам, от гледна точка на самите търговци и на туристите, този, който спазва правилата, е в много по-изгодната позиция да си гарантира редовни клиенти.

Водещ: Споменахте положителната тенденция за намаляване на нарушенията. Колко са обаче извършените проверки от Комисията през изминалия сезон за сравнение, например, и съответно констатираните нарушения тогава?

Димитър Маргаритов: Аз ще дам някои точни числа. За изминалия сезон, говорим само за курортните места, това са най-вече трите големи зимни курорта в България, сме извършили около 700 проверки и сме съставили някъде около 100 акта. Като тук веднага трябва да кажа, че нарушенията са от различно естество. Има, както формални нарушения на административните изисквания, така и нелоялни търговски практики. Около 15 случая сме имали такива на нелоялни търговски практики, както и тук са и случаите, в които поради това, че заведението е било без категоризация, сме издали заповед за неговото затваряне до момента, в който то получи такава. И основно, разбира се, пак както споменах, са нарушенията, свързани и с разминаване в качеството, което е било обещано през оферти или през туроператора, който организира съответната почивка, а също така и случаи, в които се рекламират и в интернет, и не само там, различни места за настаняване като хотели с определен брой звезди, а всъщност тяхната категоризация е по-ниска и съответно това заблуждава потребителя.

Водещ: За подобни нарушения какви са предвидените санкции, от какво се определят те? В зависимост от брой поредни нарушения или по-скоро от вида на констатираните нередности?

Димитър Маргаритов: Всъщност и от двете неща. Една част от нарушенията са тези, които ние наричаме административни. Тези нарушения са свързани с неспазване на изискванията в Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на туристическите обекти. Тогава санкциите могат да достигнат до 5 000 лв., примерно при първоначално нарушение, и до 10 000 лв., ако нарушението е повторно. Другата голяма група нарушения, това са вече нарушения в Закона за защита на потребителите. Те са тежки, защото всъщност, представлявайки нелоялни търговски практики, могат да засегнат неограничен брой потребители. Тук санкциите са и по-строги – до 30 000 лв. при първоначално извършено нарушение и до 50 000 лв. при повторно нарушение.

Водещ: Както стана ясно от началото на нашия разговор, Комисията ще извършва проверки през целия сезон, ще отговаряте обаче и на подадени сигнали от потребители и клиенти. В случай, че дадена услуга не отговаря на първоначално заявената такава, как трябва да действа един потребител – незабавно да подаде сигнал, да се свърже може би с приемна на КЗП?

Димитър Маргаритов: Активната позиция винаги е задължителна, защото иначе няма как да стане ясно, че такова нарушение е допуснато или е на път да бъде извършено. Затова потребителите трябва да реагират първоначално в опит да се свържат с търговеца или негов представител на място. Ако такава реакция изобщо липсва или тази реакция не е удовлетворителна за потребителя, ние вече сме на разположение тогава. Начините за свързване с нас са няколко. Имаме и денонощен телефон, на който постъпват обаждания от потребители. На телефон 0700 111 22, а също така в нашия сайт в интернет кзп.бг има лека и удобна форма за попълване на жалба онлайн, която постъпва при нас, получава съответния номер и потребителят дори може да следи онлайн статуса на работа по тази жалба. Разбира се, традиционно предвиждаме да сме още по-достъпни в курортните места. Така че в момента правим общо взето анализ какъв би бил най-добрият начин, присъствайки на място, да откликваме веднага на жалби и сигнали, които потребителите подават. Така че ще има най-вероятно и някакви допълнителни интерактивни способи, по които потребителите ще могат веднага да се свържат с нашите екипи, за да бъде извършена проверка на място. Нека хората да бъдат активни. Когато усетят, че нещо не е наред, да реагират.

Водещ: За финал, г-н Маргаритов, говорейки си за нарушения и санкции съответно, въпреки тях доближава ли се предлаганият туристически продукт у нас с този в други европейски страни?

Димитър Маргаритов: Това е по-общ въпрос, на който аз, от гледна точка на контролната дейност, бих казал, че полагаме наистина много съществени усилия и поне по направлението нарушения по качество на продукта смятам, че определено има напредък. Освен това, вече като гражданин, забелязвам и това е отразено в медиите последно време, че българските курорти влизат в престижни класации в Европа и света, което показва, че и от гледна точка на политиката, която се води в туризма и начина за развитие на нашите курортни места, се постигат определени добри резултати. Разбира се, винаги има какво още да се желае, но смятам, че когато институциите координирано работят и когато самите търговци проявяват едно цивилизовано, едно нормално отношение към своите клиенти и към правилата, по които се работи, нещата ще отиват към по-добро.

Виктория МЕСРОБОВИЧ