Димитър Недялков, Свободна зона – Русе: При нас могат да бъдат внасяни стоки от трети страни, които не подлежат на облагане с мита и ДДС

Димитър Недялков, изпълнителен директор на Свободна зона – Русе, в интервю за Радио „Фокус” Пловдив.

Фокус: Какви предимства могат да предложат икономическите зони от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“ на турските компании и конкретно Свободна зона – Русе?
Димитър Недялков: Свободна зона – Русе, или бившата безмитна зона, е създадена с указ на Република България и функционира по специални правила. В нея могат да бъдат внасяни стоки от трети страни, като Турция например, които не подлежат на облагане с мита и ДДС, за неограничен срок от време. Зоната изпълнява функцията на Акцизен /данъчен/ склад, но без да се изисква допълнително обезпечаване на стоките и няма ограничение във времето.
Фокус: Какви още възможности предлага Свободна зона – Русе?
Димитър Недялков: Възможностите, които предлагаме още са изградена инфраструктура, добро стопанисване. Наш ангажимент е при наемането на площи, било то за производство, или за търговия, да ги стопанисваме, да осигуряваме всичките комуникации на фирмите, като ток, вода, газ, телефон, интернет. Те нямат прекия контакт с институциите в България, или с общината. Всичко това се филтрира през зоната. Ние сме в ролята на помощник за фирмите, които са решили да работят при нас.
Фокус: Какъв е профилът на инвеститорите, които избират индустриалните зони на „Национална компания индустриални зони“ и по-конкретно зоната в Русе? Има ли определени индустрии, за които се наблюдава концентрация?
Димитър Недялков: В момента в зоната в Русе има няколко производствени предприятия в металургията и основно търговски фирми, които предлагат различни стоки – памук, суровини, готова продукция. Много фирми имат офиси при нас за документална обработка на товари, които идват от трети страни и заминават за тях, или за Европа. Съюзни и несъюзни стоки намират място в зоната, законът позволява да се сменя собственост на стоките в зоната. При нас наистина има дребни на вид, но много важни предимства. Работим много тясно с Митница Русе, като в административната сграда на Свободна зона – Русе има митнически пункт – най – големият в Русе. Всички клиенти на зоната се обслужват качествено и в срок, няма забавяне. Не мисля, че се наблюдава концентрация на определен бизнес при нас.
Фокус: Едно от основните предимства на индустриалните зони като концепция е консолидирането на производствените вериги, тоест компаниите в зоните привличат свои поддоставчици, както и се опитват да се позиционират максимално близо до своите клиенти. Доколко това е валидно при вас?
Димитър Недялков: В близост до Свободна зона – Русе се намира Индустриалната зона на града. Там има няколко големи завода, но аз не виждам предимство за нашата зона от това нещо. Нямаме сателити на големите фирми, които са дошли в зоната.
Цветана ТОНЧЕВА