Димитър Петров, Дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана: От началото на година са извършени 510 проверки в 483 предприятия в областта

От началото на година са извършени 510 проверки, проверени са 483 предприятия в областта, като 97 от предприятията са новосъздадени и са проверени за първи път. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Димитър Петров, директор на „Инспекция по труда“ – Монтана. Той посочи, че 2312 нарушения са регистрираните нарушения, като 1014 от тях се отнасят за условията на труд, а 1297 по трудови правоотношения. „Издадени са 2206 предписания, спрели сме 14 съоръжения, отстранили сме 4 работника. Спирането на съоръженията се налага когато има риск за живота и здравето на работещите. Отстраняването на работници се налага, когато заетите лица нямат необходимата правоспособност за извършваната от тях работа. Въведени са 6 специални режима на работа. Това се налага, когато дейността е рискова и за да се ограничи този риск се налага специален режим на работа“, каза Димитър Петров. Той допълни, че всички дейности с повишен риск се проверяват на определени периоди от време, по-чести са и проверките в обекти където има завишен трудов травматизъм. Извършват се и проверки в обекти, в които са констатирани преди време нарушения за работа с несключени трудови договори или имат забавени трудови възнаграждения, проблеми с работното време. Проверяват се предприятията относно командироването на работници и служители, а така също и посредническите фирми, осигуряващи работа на местни работници във фирми от страни в Европейския съюз.
Анна ЛОЗАНОВА