Димитър Петров, Инспекция по труда – Монтана: Българското законодателство е синхронизирано с международното относно защитата на децата и полагането на труд

Димитър Петров, директор на Инспекцията по труда – Монтана, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Какво предвижда законодателството относно полагането на детски труд?

Димитър Петров: Българското законодателство е синхронизирано с международното относно защитата на децата и полагането на труд. Световният ден срещу детския труд тази година е под мотото „Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си“. Децата, които искат да работят и имат такова желание трябва да отговарят на определени условия. В България е предвиден за непълнолетните лица работният ден да бъде 7 часа. Забранява се непълнолетните да полагат нощен и извънреден труд. Според Конституцията в нашата страна образованието е задължително до 16 години и под тази възраст детският труд е забранен, като може да бъде разрешен по изключение от 15 до 16 години, като от 16 до 18 години има специален режим за полагане на труд. При всяка наша проверка се следи за полагане на труд от непълнолетни лица. Приоритет през тази година са проверките в селското стопанство и по време на учебната година се следи децата да не са на полето, вместо да са в класните стаи. Ние реагираме на всеки сигнал независимо по каква линия е подаден.

Радио „Фокус“: Какъв е режимът на наемане на непълнолетни лица на работа?

Димитър Петров: Наемането на непълнолетни лица става след разрешение от Инспекцията по труда. Разглежда се всеки отделен случай. При установяване на наето непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда освен нашите правомощия, които прилагаме – административно-наказателна отговорност, ние подаваме и сигнал до прокуратурата, тъй като това деяние е криминализирано в Наказателния кодекс. Взаимодействието между институциите повишава ефективността на нашия контрол. Тази година разчитаме и на сигнали от училищата и от Регионалното управление на образованието за това, че има случаи, при които деца не посещават училище, а ходят да работят. Все повече усъвършенстваме контрола в тази посока.

Интересът на работодателите към наемане на непълнолетни деца расте с всяка изминала година. Почти няма случаи в нашата област на нарушения по отношение на законодателството в тази област, всичко е регламентирано. Работодателите вече имат опит как става наемането на непълнолетни лица, какви документи са необходими, като те не са повече от тези, които са им необходими по принцип, но представят искане за разрешение за наемане на непълнолетно лице пред Инспекцията по труда.

Радио „Фокус“: Констатирате ли нарушения по отношение на наемането на непълнолетни лица на работа?

Димитър Петров: Има единични случаи на нарушения в Монтанска област и то по отношение на допускане на лице на работа без трудов договор в някои предприятия и фирми, при което ние прилагаме всички правомощия, които имаме по закон.

Радио „Фокус“: Имате ли постъпили искания за наемане на непълнолетни лица през тази година?

Димитър Петров: Активният сезон за наемане на непълнолетни лица в Монтанско е летният и все още не е започнало търсенето на работа от страна на непълнолетни лица. До сега имаме подадени 10 искания за работа на непълнолетни лица, за които вече са дадени разрешения. Според мен те ще се увеличат, през миналата година те са били 48, а през 2017 са били около 35.  Вижда се как нарастват с всяка изминала година.

Анна ЛОЗАНОВА