Димитър Попов, БДЗП – Гоце Делчев: Тази година в България има повече водолюбиви зимуващи птици, сравнено с 2018 г.

Димитър Попов, председател на „Българско дружество за защита на птиците“ (БДЗП)–Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Попов, какви са резултатите от 43-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици?

Димитър Попов: Да, наистина 43-ото средно зимно преброяване вече приключи. В средата на месец януари, в почивните дни, наши екипи обходиха поречието на река Места и язовир Доспат. Вече мога да кажа, че около 70 % от данните, които са въведени от всички екипи на Национално ниво чрез приложението „Smart birds” вече са обработени и имаме ясна картина. Тя показва, че тази година са отчетени повече водолюбиви птици за разлика от миналата, когато зимата беше по-топла. Общо 650 хил. са засега регистрираните екземпляри от всички видове. За сравнение миналата година имаше само 130 хил., което показва, че наистина колко по-студена е една зима, то толкова повече зимуващи водолюбиви птици се струпват тук по нашите земи. Мога да кажа, че те са забелязани предимно по крайбрежието на морето и по водоемите във вътрешната част на страната. Докато река Места беше по-бедна на видове и ние не успяхме да отчетем често срещани видове като патици и корморани.

Фокус: Установихте ли някакви проблеми, свързани с птиците, тъй като тази зима температурите са много ниски, а предполагам, че това създава някакви затруднения?

Димитър Попов: Може би в по-южната част имаше проблеми, тъй като циклонът от по-студен въздух дойде от юг. Мисля, че тези райони просто бяха по-бедни на птици, но като цяло няма проблеми, тъй като това са северни видове, които идват да прекарат зимата в нашите ширини. Причината е, че за тях това е по-благоприятно място.

Фокус: Миналата година в края на зимата възникнаха проблеми, свързани с щъркелите. В тази връзка какво ще посъветвате нашите слушатели и читатели по отношение на това какво е най-правилно  да правят ако видят птица в беда?

Димитър Попов: Ще започна с това, че през декември миналата година имахме съобщения за наблюдения на бели щъркели, които за съжаление ние не успяхме да потвърдим. Хората, които са ги наблюдавали твърдяха, че те са се придържали близо до коритото на река Места. По отношение на Вашият въпрос, то ако видим птици, които не са характерни за сезона, като щъркели например, то хубаво е да знаем, че не всички птици са бедстващи. Бедстващи птици са онези, които не могат да летят, защото изпитват  някакво затруднение. Това ще рече, че крилата им са вледенени ако преди това е валял дъжд и температурите са се понижили. Единствено тогава птиците могат да имат проблеми, като не е необходимо да се опитваме да ги спасяваме на всяка цена.

Фокус: А кога може да очакваме първите щъркели?

Димитър Попов: Както всяка година първите щъркели се очаква да долеят в началото на месец март. Тогава те се завръщат от юг.

Ливия НИНОВА