Директорът на Националния музей на образованието в Габрово получи покана от международно научно списание

Габрово. Джеси Райт, член на редакционната колегия на International Journal of Education, Culture and Society, покани директора на Националния музей на образованието Мая Карагьозова да се присъедини към екипа на списанието като член на редколегията или рецензент, съобщиха от Музея.

„Имайки предвид Вашето образование, подготовка и опит в тази област, ние вярваме, че може да сте най-подходящият човек за тази позиция. Вярваме, че позицията член на редакционния съвет или рецензент, ще бъде полезна и на Вас – ще даде светлина върху вашите изследвания в сродни области.“

Поводът за поканата е статията на Мая Карагьозова в съавторство с Рита Бурцева от Латвия на тема „Музеят за обществото: Из опита на Националния музей на образованието – Габрово“, с която те участваха в Петата международната научна и практическа конференция „Изкуството и музиката в културния диалог“ (направление „Културата и обществото в регионалния културен диалог“).

Докладът е публикуван в сборника от конференцията и според думите на Джеси Райт „изследователи в широк спектър от дисциплини, са проявили интерес  към него и са впечатлени”.