Дирекция „Национален парк Рила“ ще отбележи Световния ден на околната среда с поредица от инициативи

Благоевград. Дирекция „Национален парк Рила“ ще отбележи Световния ден на околната среда с поредица от инициативи. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пирин д-р Стефан Кирилов, главен експерт „ИОП“ в дирекция „БППП“ към Дирекция „Национален парк Рила“. Днес е обявен за Ден на отворените врати в Посетителски център – Паничище, Посетителски-информационен център – град Самоков и Централен офис на ДНП Рила в Благоевград. Посетителите от 10.00 до 17.00 ч. ще имат възможност да се запознаят с важността и значението на Национален парк „Рила“, както и с дейностите за неговото опазване. С тематични беседи от експертите на парковата дирекция специално внимание е отделено на популяризиране на зеленото природно богатство на защитените територия.

На 8 и 9 юни са организирани два опознавателни туристически маршрута на територията на НП „Рила” с тематични беседи за запознаване с биоразнообразието на защитената територия и резерват „Парангалица”. Първият ще стартира на 8 юни от м. „Карталска поляна” до хижа „Македония” с участието на деца и младежи от Сдружение „Млад планинар“, гр. Петрич, служители на РИОСВ – Благоевград, Д „НП Рила“, Регионална лаборатория – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград. Същият ден ще започне двудневна екологична програма с учебна опознавателна цел с ученици от Клуб „Вселена 7“ към Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград – запознаване с биологичното разнообразие на НП „Рила“ и преходи в защитената територия.

На 8 юни по повод Световния ден на околната среда партньорските екоинициативи продължават с организирано почистване на района на хижа Мальовица на територията на НП „Рила“ от доброволците от Сдружение „Върхът Мальовица – 2013“.

Ливия НИНОВА