Дискусия за финансирането на културата и спорта по селата се проведе в община Асеновград

Снимка: Община Асеновград

Асеновград. Дискусия за финансирането на културата и спорта по селата се проведе в община Асеновград. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината. Заместник-кметът на Асеновград инж. Петър Петров събра на работна среща кметове и кметски наместници от населените места в общината. Разисквани бяха различни проблеми и въпроси, свързани с методологията на финансиране на годишните културни и спортни празници в селата.

От кметовете бяха отправени предложения за асеновградските квартали „Долни Воден“ и „Горни Воден“ средствата да бъдат отделно от тези, предвидени за населените места в общината. Други поискаха парите за празници да се разпределят по равно за всички села. Трети пък предложиха там, където се провеждат повече празници, финансирането да бъде в по-голям размер. Кметовете поискаха да се прави и публичен отчет за непохарчените финансови средства, отпуснати за провеждане на събития.

Относно провеждането на спортни празници, бе предложено, ако не се проведат такива, но пари са били отпуснати предварително, то средствата да се връщат обратно. Тук някои от присъстващите поискаха и финансирането на тази дейност да е еднаква за всички населени места, а други – да бъде на база постигнати резултати и спортни заслуги.

Заместник-кметът на Асеновград инж. Петър Петров обобщи накрая на срещата, че всички предложения ще бъдат обсъдени с ръководството на общината, като крайното решение ще е съобразено с желанията на представителите на населените места. Кметовете и кметските наместници на асеновградските села ще бъдат уведомени, като официално ще им бъдат предоставени указания за начина на финансиране.