Дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“ се проведе в Община Свищов

Велико Търново. Дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“ се проведе в Община Свищов. Срещата е част от проекта „Да успеем всички заедно“, поясниха от пресцентъра на Общината.

Темата на дискусията е по дейност 14 от проекта:   „Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“. Срещата бе открита от кмета на община Свищов Генчо Генчев, който благодари на екипите по проекта за добрата координация по между им и подчерта значимостта на всяка от дейностите заложени в него. „Изключително съм радостен, че този проект се реализира в нашата община и ще  помогне за изграждането на толерантност, взаимност и уважение между децата. Ще изгради в тях разбиране за екипност, ще им помогне да разбират различните от тях и заедно със своите ръководители, родители и учители да преодоляват негативните обществени нагласи. Всъщност различията са условни, защото всички български деца са с равни пред законите на нашата страна и дискриминация, по какъвто и да е признак, е недопустима спрямо тях.“ – отбеляза кметът Генчев. Заедно с него на срещата присъстваха и ресорният заместник-кмет Анелия Димитрова, и началник отдел „Образование“ Румяна Кузева.

По време на дискусията, директорките на Средно училище „Цветан Радославов“ и Основно училище „Филип Сакелариевич“ – като представители на двете училища партньори, родители и учители категорично определиха проекта като полезен и споделиха, че наблюдават в децата първите резултати от извънкласните занимания. Сплотеност, постоянство, засилен интерес към групови занимания и изяви са само част от положителните признаци за това, че проектът постига своите цели. На срещата присъстваха и партньорите от сдружение „Нова възможност“, които изразиха компетентно мнение в презентация за дискриминацията и нуждата от интеграция, и приемане на различията.