Дневен ред от 31 точки на предстоящата сесия на Общински съвет- Шумен бе одобрен на Консултативен съвет

Дневен ред от 31 точки на предстоящата сесия на Общински съвет- Шумен бе одобрен на Консултативен съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Съветниците ще обсъдят отново чл.30, ал.3, ал.4, ал. 5 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общински детски градини и общински училища на територията на общината, съобщи проф. Борислав Беджев, председател на Общинския съвет. „Окръжна прокуратура има възражения относно тези текстове, законът ни дава три варианта за решение- гласуване отново на текста какъвто е, изменяне на текста или отмяната му, според мен Правна комисия трябва хвърли много усилия за да направи правен анализ на предложението, от друга страна трябва да бъде взето решение, което да не създава напрежение при записването и отписването на децата в предучилищна възраст“, каза проф. Беджев. Той посочи, че протестираните текстове от Наредбата касаят отписване на детето при неплатени две поредни такси. „Прокуратурата счита, че такова решение е в противоречие с възможността за осигуряване на образование на всички деца“, каза проф. Беджев. Общинските съветници трябва да приемат бюджетната прогноза на Община Шумен за периода 2018-2020 година в частта за местните дейности, както и Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие- Ученическа спортна школа „Хан Крум“ и Обединен детски комплекс. В дневния ред на сесията са включени още доклад за изпълнение на годишния план за развитието на социалните услуги за 2016 година и приемане на нов годишен план, както и предложение за удължаване на срока на работата на временната комисия по Наредба 1. Близо 20 точки касаят разпореждане с общинско имущество. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30 март от 9.00 часа в зала 363 на общината.

Ивелина ИВАНОВА