Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения

Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.  Днес са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на валежи, но въпреки това водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.