Днес и през следващите дни водните нива на реките в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения

Днес и през следващите дни водните нива на реките в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология.  В резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Към момента те са около и под праговете за средни води.