Добрич: Актуализиран е бюджетът на общината за 2019 година

Снимка: Община град Добрич

Актуализиран е бюджетът на общината за 2019 година, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Увеличена е приходната и разходната част на бюджетите на общинските училища и детски градини с 51 168 лв. Това е след постъпили докладни записки от директорите на училищата и детските градини за актуализиране предвид очакваното преизпълнение на плана на собствените им приходи. Увеличена е също приходната и разходната част на бюджета на Регионалния исторически музей 36 332 лв. Това е във връзка със сключени договори – единия с Областна администрация – Добрич за организиране на литературен празник и издаване на сборник с произведения, на стойност 2 500 лв., а другия е с „Дълбока“ ООД за изпълнение на археологически проучвания и съпътстваща консервация на археологически обект „Скален скит“ на стойност 33 832 лв. Увеличена е приходната и разходната част на бюджета на общината в дейност „Спортни бази за спорт за всички“ с 55 000 лв. Това са приходи от постъпили наеми при отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи. В процеса на изпълнение на бюджета за годината е установена необходимост от актуализация на бюджетите на две общински предприятия. Актуализирана е разходната част на бюджета на Общинското предприятие „Център за защита на природата и животните“ с 5 500 лв. и на Общинското предприятие „Паркинги и пазари“ – с 24 770 лв. Необходимите средства ще бъдат осигурени от очакваното преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани промени на разходни параграфи в дейностите. Във връзка с наложена финансова корекция по проект за реконструкция на булевард „25 септември“ – пешеходна зона“ са възстановени дължими на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ лихви върху главницата в размер на 7 856 лв. Плащането на главницата е предвидено в приетия за тази година бюджет. Гласувано е и увеличение на средствата за ремонт на уличната мрежа в размер на 1 057 660 лв.

Жулиета НИКОЛОВА