Добрич: Водата в тервелското село Орляк е негодна за питейно-битови нужди

Водата в тервелското село Орляк е негодна за питейно-битови нужди. За това информира на своята интернет страница Община Тервел. При извършено на 15 март контролно пробонабиране на вода за питейно-битови цели и изследване по микробиологични показатели от пункт при крана на потребителя в зоната на село Орляк, Община Тервел, е установено, че водата не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми, Ешерихия коли) на Наредба 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва.
Препоръчва се използване на бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, водата преди консумация да се преварява.