Добрич: Горските стражари към Североизточно държавно предприятие (СИДП) следят за нарушения при лов

Добрич. Без инциденти е започнал ловният сезон за прелетни птици, отчитат от Североизточно държавно предприятие (СИДП), което стопанисва държавните гори в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Това съобщи Мина Сарова, специалист „Връзки с обществеността“ в СИДП.  Горските стражари стриктно следят да не се допускат нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за оръжията и боеприпасите. От 12 август, когато стартира ловният сезон за пернат дивеч. Текат системни проверки, които до момента са обхванали 658 ловци. Не са установени нарушения. От СИДП апелират любителите на лова да спазват правилата за безопасност и да упражняват своето хоби с отговорност към природата. Засилен остава и контролът във връзка с опазването на горите. От извършените в периода 7-14 август 1201 проверки, 188 са на обекти за дърводобив. В рамките на седмица са инспектирани още 285 превозни средства и 70 физически лица. Провеждат се и работни срещи с кметове и кметски наместници на населените места в общините във връзка с необходимостта от осигуряване на дърва за огрев за местното население. Служителите на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към СИДП са в повишена готовност за реакция при горски пожари. Опасността от възникване на огнени инциденти остава висока заради високите температури и силния вятър.