Добрич: До 19 юни може да се кандидатства по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2017 година

До 19 юни може да се кандидатства по откритата от Общината процедура по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета за 2017 година, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Приемат се проектни предложения на неправителствени организации и граждански сдружения на територията на град Добрич. Подават се чрез формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата, приета с решение на Общинския съвет от месец април тази година. В края на миналия месец Комисията по Програмата организира Информационен ден за кандидатстващите организации. Всеки кандидат имаше възможност да задава въпроси и да получи необходимата му информация преди подаване на проектните предложения. По Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност Община град Добрич предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектни предложения на стойност до 2 000 лева. Програмата има за цел подпомагане на инициативи за развитие на гражданско общество на територията на Общината, повишаване активността на неправителствените организации (НПО) и гражданските сдружения (ГС), които са бенефициенти по програмата. Стремежът е да се повиши капацитета на гражданския сектор в Община град Добрич и да се развие гражданския манталитет в общността, това е записано в самата Програма. Могат да кандидатстват НПО и ГС, регистрирани на територията на Добрич. Недопустими кандидати са НПО и ГС, в управлението на които участват членове на Комисията по Програмата, организации, които имат задължения към държавата и Община Добрич, както и организации с политическа насоченост. Приоритетните области за подпомагане са социална сфера; профилактика и промоция на здравето; насърчаване на доброволческата дейност, междукултурното и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики; образование; култура и спорт. Подробна информация за условията и срокове на кандидатстване по тази Програма са публикувани на сайта на Община град Добрич в рубриката „Общински съвет“, подлинк „Стратегии, планове, програми“.

Жулиета НИКОЛОВА