Добрич: Държавно горско стопанство „Добрич” подпомага растежа на 60 дка млади гори

Държавно горско стопанство (ДГС) „Добрич” подпомага растежа на 60 дка млади гори. Това съобщи Мина Сарова, специалист „Връзки с обществеността“ в Североизточно държавно предприятие – Шумен, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. До края на месеца ДГС „Добрич” ще реализира поредица от лесовъдски мероприятия, свързани с отглеждането на горски култури на обща площ от около 60 дка край селата Паскалево, Врачанци и Дряновец. В три горски района в момента се извършва окопаване на фиданките, така че да бъде подпомогнат растежа на насажденията. Информацията за това е била представена на състоялото се в Добрич традиционно съвещание по стопанисването на горите. В работната среща са участвали инж. Тодор Гичев, който оглавява Регионалната дирекция по горите – Варна, инж. Иван Любенов и инж. Росен Русев от Североизточно държавно предприятие, служители на ДГС „Добрич” и горски инспектори от Регионалната дирекция по горите. Директорът на горското стопанство инж. Цанко Николов е представил новостите, които се прилагат в областта на маркирането и подпомагането на естественото възобновяване. „Чрез механизираното почистване на храсти в отдели със затруднено естествено възобновяване ускоряваме процесите в горите, които гарантират устойчиво развитие на местните видове”, е отчел инж. Николов. В рамките на съвещанието са били анализирани четири обекта с характерните видове сечи за района на ДГС „Добрич”.  Въз основа на натрупания опит и изследваните резултати специалистите са дискутирали приложението на Наредбата за сечите в горите и трудностите, които възникват в практиката.
Жулиета НИКОЛОВА