Добрич: Запазва се броят на местата в детските ясли в областта, по последни статистически данни

Снимка: Община Смолян

Запазва се броят на местата в детските ясли в областта, по последни статистически данни, представени от Илга Иванова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро-Североизток, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Към края на предходната година в областта функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 226 места в тях. През отчетния период самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ – са 80. Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 87.2%, а децата на 1 година – 12.8%. Към края на миналата година по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 184 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 65 от тях са медицински сестри.

Жулиета НИКОЛОВА