Добрич: За първи път в Добрич се извършва резитба на опасни дървета от арбористи

Община Добрич е възложила на фирма–изпълнител резитбата на опасни тополи след проведена процедура по Закона за обществени поръчки, съобщиха от администрацията. Опасните тополи се намират в ЖК „Дружба“25 и на територията на Дневния център за деца с увреждания.  Фирмата е специализирана в поддържането и резитба на дървета с цел тяхното безопасно премахване. Ще бъдат отсечени  20 тополи, които са с височинна от 20 до 25 метра. Това се налага, тъй като голям брой от тях са напълно изсъхнали, а другата част предвид напредналата си възраст са опасни за околната среда. Дейностите, извършвани от арбористи в Добрич, включват безопасно премахване на короните на дърветата чрез контролирано спускане на клоните и поетапно отсичане на части от ствола на дървото до неговото пълно премахване. С тази дейност се отстраняват потенциално опасни за околната среда и гражданите дървесни видове. Арбористите са обучени специалисти по поддръжка и грижа за дървета, като отделни организми в градска среда. Думата „арборист“ идва от латинската дума Arbor, която означава дърво. Добрите арбористи са сертифицирани и преминали през специални квалификационни курсове. Те често използват алпийско оборудване, което позволява достъп до много високи и недостъпни по друг начин дървета. Освен, че са обучени в наблюдението и грижата за дърветата професионалните арбористи притежават умения, свързани с безопасно катерене и работа в екстремни условия.

Бояна АТАНАСОВА