Добрич: Избран е изпълнител по обществена поръчка за водно-охранителна дейност на неохраняеми плажове в областта

Избран е изпълнител по обществена поръчка за водно-охранителна дейност на неохраняеми плажове в областта, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Добрич. Общо две са били постъпилите оферти след удължаване на срока. До първоначалния срок на приемане на оферти – 31 май 2019 г., е постъпила само една оферта. В съответствие с изискването на Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти бе удължен с още три дни – до 17:30 ч. на 06.06.2019 г. В този период от време е постъпила още една оферта – от „БЖСС Св. Никола“ ЕООД – Варна. Първият участник – Областен съвет на БЧК- Добрич, е предложил цена за изпълнение в размер на 69 800 лв. без ДДС. Вторият участник – „БЖСС Св. Никола“ ЕООД – Варна, предлага цена на изпълнение в размер на 68 800 лв. без ДДС. След проверка на документите на участниците и разглеждане на ценовите им предложения, за изпълнител е определено варненското дружество. Двамата участници са уведомени писмено за резултата. От пресцентъра припомнят, че обществената поръчка за осигуряване на водно-спасителна дейност на определените плажни ивици е била с прогнозна стойност 69 900 лева без ДДС. Тя обхваща плажовете „Крапец – Север“ – част 2 – 1 пост, „Фиш-фиш“ – 2 поста, „Болата“ – 1 пост, „Дуранкулак – къмпинг „Космос“  – 1 пост, и „Шабленска тузла – къмпинг „Добруджа“, без част 4 – 2 поста. Общо 7 спасителни стационарни поста са предвидени на петте плажа. Спасителни постове там ще има в периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.