Добрич: Изменена и допълнена е Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Общината

Изменена и допълнена е Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Общината. Това стана с решение на Общинския съвет (ОбС) на Добрич, който провежда днес редовно заседание,  предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение, са продиктувани от разпоредбите в Закона за предучилищното и училищно образование, който регламентира възможности в общинските детски градини да се организират като допълнителна услуга почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по желание на родителите или настойници или законните представители на детето. За ползването на допълнителните услуги по отглеждането на децата в общинските детски градини и детски ясли, ще се заплащат такси за издръжка и ползване на материалната база и за необходимите средства за възнаграждения на персонала и задължителните осигурителни вноски от работодатели извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Реализираните приходи ще постъпват по бюджета на Община град Добрич. Миналият месец на своето редовно заседание ОбС – Добрич прие в детските заведения да бъдат въведени тази година нови услуги, като почасова или сезонна грижа. С промените се дава възможност за въвеждане на допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини по отношение на почасови и сезонни дейности, по желание на родителите или настойници и възможност за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и или които са с адресна регистрация, различна от град Добрич. Таксата за ползване на детски заведения в периода 1 юни – 15 септември е 124 лв. Таксата за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и или които са с адресна регистрация, различна от град Добрич, в учебно време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година) в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд е 62,00 лв. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.

Жулиета НИКОЛОВА