Добрич: Над 1 740 000 лв. са разходите на Общината за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа през миналата година

1 743 280 лв. са разходите на Общината за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа през миналата година. Това е посочено в отчета за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2018 година, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. За основен ремонт на уличната мрежа са похарчени 307 257 лв. и за зимно поддържане – 723 600 лв. В дейност „Чистота“ изпълнението на плана на разходите е 6 765 681 лв. В това число влизат и разходите на Общинско предприятие „Комуналстрой“ в размер на 59 962 лв. Разходите за дейност „Озеленяване“ са над 1 575 700 лв. В общинските училища и детски градини Общината е извършила капиталови разходи за 713 553 лв. Над 284 700 лв. са за основен ремонт. Общинският младежки център „Захари Стоянов“ е подпомогнат със средства в размер на 303 746 лв. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са отчетени 28 927 лв.,  от тях 4 750 лв. по Общинската програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби.

Жулиета НИКОЛОВА