Добрич: Областният информационен център ще проведе информационно събитие в партньорство с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“

Областният информационен център (ОИЦ) ще проведе информационно събитие в партньорство с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ днес от 10.30 часа в заседателната зала на Община Генерал Тошево, съобщиха от ОИЦ в добруджанския град. По време на събитието ще бъдат представени възможности за финансиране на читалищата с европейски средства и ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.