Добрич: Общината има становище относно върнатото със заповед на областния управител решение на ОбС относно актуализация на Наредбата за местни данъци и такси

Общината има становище относно върнатото със заповед на областния управител на Добрич Красимир Кирилов решение на Общинския съвет (ОбС) относно актуализация на Наредбата за местни данъци и такси, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Много ясно ще заявим, че за нас това категорично не е правилно и ние не приемаме това твърдение и становище. Може би юристите на Областна администрация са решили да тълкуват закона по един по-различен начин, но пък ние го тълкуваме точка по точка. Включително имаме и писмо от Националното сдружение на общините в Република България, изпратено до ОбС- Добрич, което подкрепя нашето становище. Съгласно Чл.20 от ЗНА (Закон за нормативните актове) предварителна оценка на въздействието на нормативния акт, която е частична и цялостна, се извършва при изработването на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. А извън тези случаи, цялостна, предварителна оценка на въздействието може да се извършва по преценка на съставителя на проекта“, заяви кметът Йордан Йорданов. По думите му това автоматично означава, че Общината не е длъжна по закон да има такава оценка и актуализацията на Наредбата за местни данъци и такси е съвсем законна. Йордан Йорданов допълни, че не е налице прекъсване на събираемостта на местни данъци и такси, няма и да има според някои спекулации. Продължава събираемостта по график и изпълняването на общинския бюджет, допълни кметът. Със заповед на областния управител са върнати за ново разглеждане приетите изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, гласувани от Общинския съвет на Добрич на 29 януари тази година. Мотивите за връщането: „Не е спазен срокът – не по-кратък от 30 дни, за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие му“.

Жулиета НИКОЛОВА