Добрич: Общината обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на битовата канализация в кв. „Рилци” – етап 1

Община Добрич е обявила обществена поръчка с предмет „Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, град Добрич – етап 1“, съобщиха от администрацията. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 642 758.77 без ДДС. Финансирането ще се осъществи от ПУДООС и от бюджета на Община Добрич. Първият етап включва изграждане на канализация 2, 10 км. тласкател 1, 77 км. и 1 брой канална помпена станция. Целият проект предвижда изграждане на битова канализация в квартал „Рилци“ на 6 етапа с обща дължина 27 км. и една канална помпена станция. Улиците в обхвата на етап 1 от канализацията в квартала са: ул. „Александър Стамболийски“ – от ул. „Петрохан“ до ул. „Хемус“; ул. „Хемус“ – от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Александър Батенберг“; част от ул. „Сима Войвода“, ул. „Момин проход“ – от ул. „Александър Батенберг“ до ул. “Владая“; ул. „Владая“ – от ул. „Момин проход“ до ул. „Петър Берон“; ул. „Петър Берон“ – от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Владая“; ул. „Петър Берон“ – от ул. „Владая“ до ул. “Чавдар войвода“; ул. „Чавдар войвода“ – от ул. „Владая“ до ул.“Чавдар войвода“. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности е 6 месеца. Той започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и е до протокол за установяване на годността за ползване на строежа.