Добрич: Общината обяви обществено обсъждане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на града

Общината обяви обществено обсъждане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Предложения на граждани се приемат до 17.09.2019 г. на тел. 601 203 или e-mail: dobrich@dobrich.bg . В проектопредложението са направени някои текстови промени. Навсякъде в правилника ОП „Общински пазари“ се заменя  с  ОП „Паркинги и пазари“. В Чл. 11, т. 3 е направено допълнение: „на ЦБТ – нови и употребявани промишлени стоки – за бита, дрехи и др.; търговия на дребно с храни  (каравана за бързо хранене)“. В член Чл. 12, ал. 2 промените гласят: „За издаване на разрешително за търговска дейност на открито за незаети (свободни) работни места , се подава заявление по образец от 15-то до 20-то число на месеца до директора на ОП „Общински пазари“, като към него се представят регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година (ако лицето е земеделски производител) – копие (сверява се с оригинала при подаване на заявлението)“, също и в Чл. 12, ал. 4: „Земеделските производители се задължават в срока, определен за съответната година от Министерство на земеделието, храните и горите, да представят актуалните си регистрационни карти (копие и оригинал за сверка), заверени за текущата година от длъжностните лица при Министерството на земеделието и храните“. Пълният текст на проектопредложението е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич в рубриката „Услуги и информация“, подлинк „Проектодокументи“.

Жулиета НИКОЛОВА