Добрич: Общината получава тази година близо 217 000 лева повече за всички училища във връзка с разпределението на стандартите за дейност „Образование“

Общината получава тази година близо 217 000 лева повече за всички училища във връзка с разпределението на стандартите за дейност „Образование“. Това съобщи Елка Димова, зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Елка Димова накратко поясни в какво се изразява промяната в начина на финансиране на делегираните бюджети между действащата сега практика и новото през тази година. По думите на зам.-кмета откакто има делегирани бюджети до края на миналата година принципът е  бил един и същ – общините са били разпределени в няколко групи. Критерий е бил броят на населението в общинския център и брой населени места с над 600 души в общината. Добрич досега е попадал в I-ва категория поради липса на населени места с над 600 души. Това, в коя група е общината, определяше размера на стандарта за един ученик. Община град Добрич е получавала досега най-ниския възможен стандарт за ученик, посочи Елка Димова. „Това, което се променя в 2018-та е цялостната философия на финансиране. Отново се запазва групирането на общини. Критериите обаче са малко по-различни. Освен население на общинския център се взема под внимание и отдалеченост от град с население над 100 000 души или областен център. По тези критерии Община град Добрич е попаднала във втора група“, каза зам.-кметът и допълни, че сега вече има стандарти за институция, за брой ученици, за паралелка, за ученик и тези стандарти са абсолютно едни и съши за всички групи общини. По така наречения регионален коефициент Министерство на финансите предоставя допълнително финансиране на общините. 0,017 % получава Община град Добрич като попаднала във II-ра категория. Елка Димова допълни, че тази цялостна промяна прави по-трудна съпоставката между миналата и тази година. По думите й е трудно да се каже колко по-малко или колко повече получава всяко училище. Зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева заяви, че в Добрич няма училище, което е да е получило по-малко средства тази година.

Жулиета НИКОЛОВА