Добрич: Общината предлага поемане на дългосрочен дълг, за да бъде осъществено довършването на жилищен блок „Добрич“

Общината предлага поемане на дългосрочен дълг, за да бъде осъществено довършването на жилищен блок „Добрич“. Това е посочено в докладна записка, внесена от кмета на града Йордан Йорданов, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Предлага се при възлагане на строително-монтажни работи по довършване  на блок „Добрич“ на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер на 2 500 000 лв., като за останалата част от дълга, да му бъде предложена собственост на общината – индивидуализирани обекти в строящият се блок. Общинското имущество, което следва да се предложи на изпълнителя и неговата пазарна стойност, ще са обект на отделно решение на Общинския съвет. „Средствата за паричното плащане е удачно да бъдат осигурени чрез поемане на дългосрочен дълг, поради няколко причини. Ангажирането на собствен финансов ресурс за една бюджетна година, в размер на 2 500 000 лв. би лишило общината от възможността да извършва други инвестиционни разходи, включително ремонти на общински обекти и инфраструктура за същата година. Обещанието за осигуряване на финансиране със собствени бюджетни средства в няколко последователни години, съдържа много висок елемент на несигурност и поставя завършването на блока в зависимост от конкретни конюнктурни събития. Тази несигурност би създала проблем и при намирането на инвеститор. Решението за теглене на целеви кредит за завършване на блок Добрич дава максималната степен на сигурност, че е наличен финансов ресурс, който не може да се използва за нищо друго. Предложеното погасяване на кредита за период от 5 финансови години позволява равномерно разпределяне на натоварването за общинския бюджет, без да се предизвикват финансови сътресения за Община Добрич“, е посочено в докладната записка. На предходната сесия предложението не бе прието, заради представена прогнозна стойност на дейностите около 4 000 000 лв. вместо 2 500 000 лв.

Жулиета НИКОЛОВА