Добрич: Общината публикува материали за публичното обсъждане на проекто-бюджет’2019 г. 

Общината публикува материали за публичното обсъждане на проекто-бюджет’2019 г., което ще се състои днес от 16,00 часа в Голямата заседателна зала, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Рамката на проектобюджета за тази година е 65 726 517 лв. – приходи за държавни дейности (40 860 693 лв.) и местни приходи (24 865 824 лв.). Предвидените разходи за държавни дейности са в размер на 40 860 693 лв., разходите за местни дейности – 23 711 584 лв., а за дофинансиране – 1 154 240 лв. Основните показатели в проекта на бюджета за 2019-та са новият размер на минималната работна заплата от 1 януари – 560 лв., липсата на структурни промени в държавните трансфери за общините, въвеждане от началото на годината на система на делегирани бюджети в детските градини и увеличение на всички единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и съответно завишение на трансферите за делегираните от държавата дейности. Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. и в деловодството или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258 в срок до 16 януари 2019 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Жулиета НИКОЛОВА