Добрич: Общината ще представи проект „Развитие на Областен информационен център – Добрич”

Община град Добрич, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 организира встъпително публично събитие във връзка с реализиране на проект „Развитие на Областен информационен център – Добрич”, BG05SFOP001-4.001-0018-С01, който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. В рамките на събитието ще бъдат представени параметрите на договора за безвъзмездна финансова помощ – целите, дейностите и очакваните резултати за общността. Събитието ще се проведе на 6 април (четвъртък) от 10:30 часа, в Конферентната зала на хотел „Добруджа“ в град Добрич, ул. „Независимост“ 2.