Добрич: Общинският младежки център организира неформално обучение на тема „Експлоатация на детския труд“

Общинският младежки център (ОМЦ) „Захари Стоянов“ в Добрич организира неформално обучение на тема „Експлоатация на детския труд“, съобщиха от екипа на центъра. Днешният Световен ден за борба срещу експлоатацията на детския труд, както и настъпващият активен летен работен сезон, в който участват младежи от града, са повод за организиране на събитието. Работата е важна, за да живеят хората достойно, а правото на работа е човешко право, но трябва ли децата също да работят. Този и други актуални по темата въпроси са били част от дискусията. Участниците в обучението са имали възможност да разширят своето познание за понятието детски труд, представени са конкретни примери в обществото, обсъдени са правилата за започване на работа на лица под 18 години според Кодекса на труда. Младежките работници и младежите от СУ „Св. Климент Охридски“ са си пожелали лято, изпълнено с емоции, обръщайки повече внимание на предлаганите условия на труд.