Добрич: Общинският съвет прие бюджета на Общината за 2019 година

Общинският съвет прие бюджета на Общината за 2019 година, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Общият размер на приходите по проектобюджета за 2019 година е 66 302 837 лева, от които 41 437 013 лева от държавни приходи и 24 865 824  лева приходи от местни дейности. Разпределението на разходите е 41 437 013 лева за дейности държавна отговорност, 23 711 584  лева за местни дейности и 1 154 240 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Собствени неданъчни приходи са в размер на 557 120 лева. Преходният остатък от 2018 година е в размер на 3 234 432 лева. Според разчетите приходите за местни дейности са в размер 24 865 824 лева, данъчни – 7 635 200 лева, неданъчни – 12 877 000 лева. В разходната част са предвидени за делегирани от държавата дейности 41 437 013 лева, за местни дейности – 23 691 584 лева.

Жулиета НИКОЛОВА