Добрич: Общинският съвет ще разгледа предложение за промяна в Наредбата за установяване на жилищни нужди и стопанисване на общински жилища

Общинският съвет (ОС) на Добрич ще разгледа предложение за промяна в Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Промяната в нормативната база се налага поради зачестилите случаи на неплатени наеми и консумативи на общинските жилища, както и недостатъчните грижи на наемателите по  съхранението и поддържането на общинските жилища. Това налага създаване на законов механизъм за справяне с подобни практики, е посочено в докладна записка, внесена от кмета на добруджанския град Йордан Йорданов. Целта е повишаване събираемостта на общинските наеми, както и обезпечаване на евентуални липси на материални активи от общинските жилища. Въвеждат се изисквания за заплащане на депозит, при сключване на договор за наем на общинско жилище. Въвежда се солидарна отговорност на всички пълнолетни членове на домакинството на наемателя. Начисляват се лихви при просрочие падежа на наемното плащане. Наемателите се задължават да поддържат наетото жилище с грижата на добри стопани. Променя се чл.4 ал. 1 от Наредбата и тя вече е с нова редакция. Създава се нова разпоредба на чл.4, ал.2: „Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители при „Жилфонд-инвест“ ЕООД“. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.5, според който ремонтите и поддържането на общинските жилища – апартаменти от общинския жилищен фонд, се осъществява под общото ръководство и контрол на  кмета на Общината, чрез  „Жилфонд-инвест”ЕООД. Пълният вариант на всички предложени промени е публикуван на сайта на Община град Добрич в рубриката „Общински съвет“, подлинк „Докладни записки“. Всички заложени промени в нормативната наредба са с цел постигане на по-голяма ефективност при управление на общинското имущество. Редовното заседание на ОбС ще се състои на 27 март – вторник. Заседанията са отворени за граждани, излъчват се онлайн в реално време. Заявяването на позиция от страната на гражданите обаче изисква предварително уведомяване.

Жулиета НИКОЛОВА