Добрич: Партньори от областта и румънския окръг Констанца предоставят съвместно услуги и организират инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион

Партньори от областта и румънския окръг Констанца са обединили усилия за предоставяне на услуги и организиране на инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион. Информация за дейностите бе представена на пресконференция от Божанка Добрева, представител на водещия партньор – Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „Еврика“ – Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Основната цел на проекта е подобряване на трудовия пазар в пограничния регион Добрич-Констанца, създаване на условия за трудова мобилност и стимулиране на предприемачеството чрез използване на същестуващи местни ресурси. Останалите партньори са Университетът „Овидий“ и Институтът за развитие на туризъм и приложна икономика в град Констанца, също Търговско-промишлената палата в Добрич. До момента са изготвени три наръчника с обучители материали и три учебни филма, които представят предприемачеството в три направления на туризма – еко и селски туризъм, културен туризъм и спортен и приключенски туризъм. Според изследване на страните партньори по проекта са установени тенденции на туристическия пазар, които показват, че модерният турист не желае просто да посети и види, но и да участва и съпреживее. В този контекст в региона все още липсва предприемаческа инициатива за предлагане подобен род услуги и продукти. Предстои да бъдат организирани три модула на обучения в съответните направления на туризъм, като местата на провеждане са градовете Каварна и Шабла от българска страна и Ефория от румънска. И трите обучения ще се проведат от екипи от български и румънски лектори и експерти. Обученията са 5-дневни и безплатни.

Жулиета НИКОЛОВА