Добрич: Планираните средства в Програмата за капиталови разходи за 2019 г. на Общината са 84 690 969 лева

Планираните средства в Програмата за капиталови разходи за 2019 г. на Общината са 84 690 969 лева, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В раздел „Собствени бюджетни средства“ са предвидени общо 1 560 881 лева, от тях  847 510 лева за дирекция „Хуманитарни дейности”, 385 030 лева са разходи, които училищата заделят от своите бюджети, 79 000 лева за Регионален исторически музей – Добрич, 12 100 лева за Регионална библиотека  „Дора Габе”, 12 000 за ОБП „Устойчиви дейности и проекти“, 71 359 лева за обект „Аварийна подмяна на улична битова канализация по част от ул. „Димитър Списаревски“ (от ул. „Х. Димитър“ до ул. „Хан Тервел“)“, 12 090 лева за довеждащ водопровод до стадион „Дружба“, необходим да се захрани поливната му система. 42 151 лева са предвидени по „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.“, това са средства внесени от местните общности за обекти за които има подписани споразумения и ще се реализират през 2019 г. Пълна информация за всички дейности и тяхното финансиране е публикувана на сайта на общинската администрация. В раздел „Целева субсидия“ общата сума е 619 910 лева. Формирана е от преходен остатък от 2018 г. в размер на 41 010 лева и осигурени 578 900 лева със Закона за държавния бюджет на Република България за тази година. В този раздел са включени преходни обекти и дейности, като разширение на Гробищния парк (изграждане на алеи и закупуване на земя), по Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на местното население и закупуване на товарен автомобил за ОБП „Устойчиви дейности и проекти“. Със средства от краткосрочен дълг ще бъдат закупени два микробуса за обезпечаване  дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги, ще бъде направен основен ремонт на покрива на Концертна зала  „Добрич“ и на „Градски хали“, ще бъде също проектиран приют за бездомни лица и семейства. Със средства от дългосрочен  дълг ще бъде изграден паркинг по ул. „Страцин“ (зад ресторант „Централ“), ще бъде преасфалтиран паркинг зад бл. 19 по бул. „25-ти септември“ и ще бъде направен основен ремонт под формата на конструктивно укрепване на ДГ №25 „Весела“ и на покрив и отводнителна система ДГ №18 „Дора Габе“. Седем са проектите, по които ще се извършват капиталови разходи през годината със средства, привлечени от Община град Добрич по различни програми – за обновяване на водния сектор в града, енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура, реконструкция и благоустрояване на градска среда, предоставяне на нови социални услуги. 18 000 лв. ще бъдат пренасочени за ремонт на покрива на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“.

Жулиета НИКОЛОВА