Добрич: Подмярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е предизвикала най-голям интерес на щанда на Областният информационен център на изложението „Борса за семена и посадъчен материал“

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич популяризира дейността и услугите си по време на XXV-то специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, организирано от „Добрич панаир“ АД, съобщават от центъра. Събитието беше открито официално на 4 февруари, в Спортен комплекс „Простор“, в присъствието на областният управител Красимир Кирилов, кметът на Добрич Йордан Йорданов, Бистра Павловска, изпълнителен директор на Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието, храните и горите и представители на Държавен фонд „Земеделие“, припомнят от ОИЦ. В периода от 4 до 7 февруари 2019 г. близо 80 земеделски производители, представители на бизнеса, изложители и граждани са посетили приемната на ОИЦ-Добрич и са били консултирани за актуалните и предстоящи през 2019 година процедури по Оперативните програми 2014-2020 и подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014- 202 0г. (ПРСР). Най-голям интерес сред посетителите на открита приемна е имали към предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване през май 2019 г. С финансова помощ от 15 000 евро за един кандидат ще се подкрепи икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства с размер от 2 000 до 7999 стандартен производствен обем (СПО). Допустими кандидати ще са физически лица, еднолични търговци и ЕООД. Екипът на ОИЦ-Добрич е запознал заинтересованите посетители на щанда и с възможностите за финансиране на проекти от Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“. Експертите на ОИЦ-Добрич са отговоряли и на много въпроси, отнасящи се до начина на изчисляване на стандартен производствен обем, възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и начина на подаване на проектни предложения. На всички посетители са раздадени рекламни материали, изготвени от Областен информационен център – Добрич.