Добрич: През миналата година Общината е осигурила безплатен превоз на граждани до Гробищен парк и за специализиран превоз на хора с увреждания на стойност 18 027 лева

През миналата година Общината е осигурила безплатен превоз на граждани до Гробищен парк и за специализиран превоз на хора с увреждания на стойност 18 027 лева. Това е отчетено в Годишния доклад за изпълнението на бюджета за 2017-та, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Средствата за мероприятия по програма „Синди” и общински програми за младежта, хора от „третата възраст”, закрила на децата и други  подобни възлизат на 7 079 лева. 33 563 лева е заделила Общината за изпълнение на мероприятия по програма за развитие на туризма. 45 000 лева са преведени на „ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД за работа на онкокомисията. Отчетените разходи за дейност „Приюти за безстопанствени животни”, изпълнявана от Общинското предприятие (ОП)  „Устойчиви дейности и проекти” , е в размер на 90 943 лева, за дейност „Общински пазари и тържища”, изпълнявана от ОП „Общински пазари” –  179 012 лева, и за дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ –34 300 лева. За функция „Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо уточнения годишен план е 100 % за делегираните от държавата дейности и 92,71 % за местните дейности.

Жулиета НИКОЛОВА