Добрич: Увеличава се броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в областта

Увеличава се броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в областта, също и на жилищата в тях. Това съобщи Илга Иванова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Добри“ към Териториално статистическо бюро-Североизток, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Статистическите данни сочат, че през първото тримесечие годината броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е 28, а новопостроените жилища в тях са 42. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 15 повече, или със 115.4%, а жилищата в тях се увеличават с 13 или с 44.8%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 64.3%, а с тухлена – 35.7%. Област Добрич е на седмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. В областта най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (35.7%), следват тези с две стаи (31.0%), а най-нисък е делът на жилищата с пет, шест и повече стаи, съответно по 2.4%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. в област Добрич е 4.4 хил. кв. м. Това е с 60.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ нараства с 35.5% и достига 2.5 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич нараства от 95 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 105.6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. За сравнение в страната средната полезна площ се увеличава от 89.3 кв. м на 96.6 кв. м за разглеждания период. Добрич е дванадесета сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище.

Жулиета НИКОЛОВА