Добрич: Усилията на общинската администрация са насочени към запазване на данъчните ставки

Усилията на общинската администрация в Добрич през последните години са насочени към запазване на данъчните ставки и това е видно на практика, заяви зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В последните три години няма промяна в местните данъци, към това се добавят и добрите резултати на повишение на събираемостта с всяка следваща година, посочи зам.-кметът. Това е факт, защото са увеличени възможностите, чрез които гражданите могат да плащат своите данъци, улеснен е достъпът до информация за данъчните задължения на всяко едно лица. „И разбира се абсолютно неуморно, последователно работим в посока на това да си събираме несъбраните приходи по години от некоректни данъкоплатци и граждани, които считат, че нямат задължения да плащат данъци в нашия град“, отбеляза Елка Димова. През миналата година са извършени проверки за неправилно декларирани и въобще недекларирани имоти. Изпратени са 660 съобщения до граждани по това основание. В резултат на такива взети мерки вече са входирани нови 603 декларации. Те са с нови или коригирани данни. Общо 296 000 лв. допълнителни задължения на данъкоплатците са начислени в резултат на тези декларации, посочи Елка Димова. Общината работи много добре с частните съдебни изпълнители, допълни тя. Зам.-кметът припомни, че от тази година общините като институция са освободени от задължението да плащат авансово вноските към таксите на частните съдебни изпълнители. Това е свалило още една пречка пред администрациите да търсят тяхната помощ за събиране на вземанията. 219 преписки са предадени за миналата година. Постъпили са 157 000 лв., събрани чрез частни съдебни изпълнители. Елка Димова увери, че този процес ще продължи. „Ще продължи категорично и процесът на проверки по отношение на конструкции на имоти. Гражданите ще продължат да получават съобщения, ако по една или друга причина са декларирали, че имотите им са полумасивни, а живеят в едни масивни и много хубави кооперации или къщи. Съответно това ще има като последствие за тях начисляване на данък за 5-годишен период назад, съответно с дължимите лихви“, каза зам.-кметът. Елка Димова допълни, че този подход в работата ще продължи независимо от това дали годината е изборна или не и дали определени социални категории граждани очакват снизхождение към тях. „Ние твърдо стоим зад това, че продължаваме нашата политика да събираме приходите на Общината. Смятаме, че това е добро за града, независимо кой го управлява и какво се случва. В този бюджет трябва да постъпват приходите от всички граждани, за да могат да се посрещат техните очаквания и да се случват добри неща в града, защото това са парите, с които ние работим и оперираме“, каза Елка Димова. Изпълнението на приходите към 31 май е 57% от годишния план. 59,30% са данъчните приходи. По думите на зам.-кмета нормалният процент за петмесечието е около 46.

Жулиета НИКОЛОВА