Добрич: 9 463 нефинансовите предприятия от областта са представили отчет за дейността си през 2017 г., по данни на статистиката

9 463 нефинансовите предприятия от областта са представили отчет за дейността си през 2017 г., което е с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година. Това съобщи Илга Иванова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро-Североизток, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Най-голяма е групата на микропредприятията – 8 832. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 556, а на средните (от 50 до 249 заети) е 67. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 8. Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в Община град Добрич – малко повече от половината (54.8%) и в Община Балчик – 13.9%. Сравнението е в рамките на областта. Произведената продукция в област Добрич възлиза на 2 374 млн. лв., като е отчетен ръст от 8.1% спрямо 2016 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, с дял на произведената продукция – 31.4%, следван от сектор „Преработваща промишленост“ – с 23.2%. Нетните приходи от продажби достигат 3 667 млн. лв., като е отчетено повишение от 6.2% в сравнение с предходната година. Предприятия от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 39.8%, следвани от предприятията от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 20% и 16.8%. Предприятията в областта приключват годината с положителен финансов резултат от 273 млн. лв., или с 20% повече от 2016 година. През 2017 година 6 939 предприятия са реализирали печалба, 1500 – загуба и 1024- нулев финансов резултат.
Жулиета НИКОЛОВА