Добри Беливанов, кмет на Община Хасково: Промяната на бита на ромите ще реши приобщаването им към обществото

Снимка: Областна администрация - Хасково

Добри Беливанов, кмет на Хасково, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: В следващите минути ще се насочим към Община Хасково. Кои са приоритетните сфери на работа и прилаганите политики в Общината? Как съжителстват различните етноси и каква е ролята на кмета? Потърсихме градоначалника Добри Беливанов. Г-н Беливанов, запознат сте, предполагам, със ситуацията в Габрово и възникналото напрежение сред обществото там. Какво е вашето мнение за ситуацията в областния град.

Добри Беливанов: Аз следя с внимание какво се случва там. Действително се е получило напрежение. И сутринта вицепремиерът много ясно каза, че ситуацията трябва да се овладее. Слава богу при нас няма напрежение, различни етнически групи си съжителстват, което се надявам и в бъдеще така да продължи.

Водещ: Да, в Хасково съжителстват различни етноси. Вие как успявате да запазите спокойствието и сигурността на гражданите? Какво правите? Какви политики прилагате?

Добри Беливанов: Това си е една традиция в Хасково и политиките, които прилагаме, общо взето са по благоустрояването в районите. Има различни програми, които неправителствени организации провеждат, и имаме няколко социални програми – „Топъл обяд“, „Домашна грижа“ и други. И явно тези неща дават добро отражение. Надявам се и в бъдеще да бъде така и да не се създава напрежение.

Водещ: Вицепремиерът и министър на отбраната, който беше нас гост преди вас, потвърди няколко пъти, че е необходимо местните власти да си вършат по-добре работата. Вие какво мислите?

Добри Беливанов: Да, приемам това като препоръка и като критика. Действително проблемът особено с ромските квартали е, че там застрояването невинаги се извършва съгласно изискванията. И сега с разработването и приемането на Общия устройствен план този район ще бъде в рамките на града – да се определят терените и самите хора, които живеят там, като строят къщата, да могат да си я направят и тази къща да е законна и да си остава за поколенията. С разрушаването на къщите едва ли ще се реши проблемът. Тук е въпросът за даване на възможност да изградят едни съвременни домове. Така като си променят бита, вече приобщаването към обществото ще стане по-лесно. То се и забелязва сега – отделни семейства, където децата им почват да стават по-будни, искат да живеят другаде, те напускат тази среда, купуват си къщи някъде другаде и действително по този начин, поне това е мое лично мнение, много по-бързо промяната на бита ще реши приобщаването на тази група от нашите съграждани към всички нас.

Водещ: Г-н Беливанов, в Хасково има ли незаконни постройки?

Добри Беливанов: Незаконни постройки за изключително и само в този район най-много.

Водещ: В кой район?

Добри Беливанов: Районът на кв. Република и Възраждане, където е съсредоточено ромското население. Но постепенно и там нещата се нормализират. Аз ви казах – нашата идея е чрез новия устройствен план да се изградят парцели, да се изгради добра инфраструктура, а там в момента няма инфраструктура.

Водещ: Кои са приоритетните сфери за вас? Какви проекти изпълнявате тази година? На какво наблягате?

Добри Беливанов: Голяма част от проектите са свързани със социалната сфера, тъй като имаме съграждани, които имат нужда от социално подпомагане. Продължаваме със санирането. Вече сме на финалната права – последните 10 блока, с които санираните блокове ще бъдат 100. В момента тече процедурата през отваряне на пликовете с предложението за цените. Имаме проекти, свързани с благоустрояването на междублоковите пространства, особено там, където беше извършено саниране, което даде нов облик на града ни, също и асфалтирания, всъщност закърпвания в града, селските пътища и в селата. Нова наша инициатива е, свързана с това, че Общинският съвет гласува 200 000 лева, които ще бъдат предоставени за изграждане и реализиране на малки проекти. Примерно група граждани искат да си благоустроят кварталното, пространството между блоковете, имаме разработен критерии. Те кандидатстват в общината, но получат средства, освен това общината се ангажира също да помогне, но те също да участват. Посрещна се с голям интерес, вече започват да постъпват проектите. Финансирането ще бъде от 1000 до 10 000 лева, съобразно големината на проекта. Ако тази инициатива срещне добра подкрепа от гражданите и се реализира, догодина отново ще бъде предложена.

Водещ: Скоро подписахте и договор заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов за актуализация на общинската програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Какви мерки ще се предприемат, г-н Беливанов?

Добри Беливанов: Проектът предвижда актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух в периода 2021 – 2025 година. Проектът трябва да се разработи, ще бъдат фиксирани мероприятията, които ще се провеждат в този период. Не е тайна, че както навсякъде, в Община Хасково също чистотата, качеството на въздуха не е добро, особено по показател на фини прахови частици. С встъпването на моя екип в управлението на Общината, стартирахме газифицирането в града – почти 86% от всички градини, училища, социални домове са газифицирани, което дава отражение в чистотата на въздуха, особено за януари месец. Част от гражданите се отопляват с твърдо гориво и това много замърсява въздуха в града ни. Ние сме разположени в една котловина  от автомобилите също се получава замърсяване. Ще търсим възможност и за купуване на електробуси, с които също да подменим част от градския транспорт. Първите стъпки са направени за подобряване на чистото и качеството на въздуха.

Водещ: Г-н Беливанов, предстоят Великденските празници. Какво подготвя Общината?

Добри Беливанов: По традиция от 17 и 19 април, тоест след няколко дни, се откриват литературните дни „Южна пролет“, което е Национален конкурс за дебютна литература. В него участват млади втори. Оттук не един или двама са поели нагоре и се развиват в творческия път. Освен това на 16 април в Народно Читалище „Заря“ ще има великденски концерт с участието на наши танцови състави. По традиция по времето на „Южна пролет“ се открива „Базар на книгата“ – тази година ще гостуват 13 издателства. За първи път ще има и щанд за хасковски литературни издатели, и тези участници, които са в „Южна пролет“. Имаме едно много интересно мероприятие, наречено „Великденско ателие за писане на яйца“, което ще се състои на 25 април на площада. Нашите деца шарят неуморимо великденски яйца и се получава много хубаво мероприятие.

Йоланда ПЕЛОВА