Добри Беливанов, кмет на Хасково: Гражданите могат да кандидатстват със свой проект за изграждане на малки детски площадки и за озеленяване на междублоковите пространства

Снимка: Областна администрация - Хасково

Добри Беливанов, кмет на Община Хасково, в интервю за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Водещ: Каква част от бюджета сте предвидили за екология и чистото на Община Хасково, опазването на околната среда?

Добри Беливанов: Не мога да ви кажа, тъй като все още обработваме данните. По време на сесията променяха някои от цифрите, но имаме достатъчно предвидени средства за почистването на града към нашето предприятие „Екопрогрес“, средства за поддържане на зелените площи и чистотата. Конкретни цифри се въздържам да цитирам.

Водещ: Какво включва общинската политика по опазване на околната среда?

Добри Беливанов: Ние в момента работим по три програми: Програма за опазване на околната среда на Община Хасково, втората е Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Хасково. И третата, която е особено актуална, Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково. Там сме взели доста сериозни мерки. В момента градът се газифицира. Общинските дейности, свързани с образование, детски градини и другите, които са, се газифицират почти 80%, което подобрява чистото на въздуха. Освен това се поддържат в добро състояние зелените площи в града – почистване, поливане, косене.

Водещ: Г-н Беливанов, развивате ли системата за разделно събиране на отпадъци във вашата община?

Добри Беливанов: Да. Имаме сключен договор с ЕКОПАК България за разделно събиране на отпадъци. С този договор подпомагаме разделното събиране на отпадъци. Има поставени сини контейнери, жълти контейнери и зелени. Мисля, че вече имаме добра практика, гражданите свикнаха и разделното събиране се развива добре. За строителните отпадъци също има фирми, които предоставят големи контейнери, където хвърлят отпадъците си там и след това вече те се носят в една местност, където запълваме релефни форми с инертни отпадъци от строителството.

Водещ: Какви въпроси най-често се налага да решавате, поставени от гражданите, свързани с околната среда и чистотата на град Хасково?

Добри Беливанов: Със зелените площи, поддържането им, с чистотата, с извозването на битовите отпадъци. И кучетата съответно, които доста замърсяват, а пък и нападат гражданите. В момента ние изградихме един временен приют, където кучетата се чекират, кастрират и след това след като се кастрират, тогава вече ги пускаме в съответните местности.

Водещ: Предвиждате ли екоинициативи в образователните институции – училищата, детските градини?

Добри Беливанов: Имаме изпълнени проекти за 8 детски площадки, свързани с озеленяване и други. Освен това се благоустрояват междублокови пространства в 4 квартала – „Бадема“, квартал „Орфей“ и в още два други квартала. Тази година предвиждаме да изградим нови детски площадки. В селата също по тези програми се изграждат малки детски площадки, градинки. Освен това ние включваме в бюджета една програма, гражданска инициатива, където сме отделили 200 000 за група граждани, физически или юридически лица, които могат да кандидатстват със свои малки проекти до 5 000-10 000 за изграждане на такива подобни малки детски площадки, за озеленяване на междублоковите пространства. Надяваме се инициативата да се посрещне добре от гражданите.

Йоланда ПЕЛОВА