Добромир Ганев, Национално сдружение „Недвижими имоти“: В нашия сектор има лица, които извършват дейност с посредничество без да имат това право

Добромир Ганев, председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Господин Ганев,  има ли проблеми с липсата на регулация в бранша?

Добромир Ганев: Регулацията в сектора посредничество на недвижими имоти е твърде необходима и абсолютно важна за целия сектор, както за участниците на пазара от страна на компаниите, които предоставят такива услуги, но не само. Това е важен процес, който трябва да приключи най-после след толкова години убеждавани на заинтересованите лица. Но то е необходимо и за защита на потребителите. Регулацията е необходима с цел защита на фиска даже, ако щете. Изсветляване на сектора също. В нашия сектор  има лица, които извършват дейност с посредничество без да имат това право, даже по Търговския закон, което означава,че те са в „сивия“ сектор. Така, че регулацията е  абсолютно необходима за стабилността на този на този сектор и тук трябва да кажем, че около 75 % от бизнеса в Европа е регулиран. Имам предвид в Европейските страни. Това не е случайно. Това е един бизнес, чиито услуги се ползват много рядко от потребителите, от нашите клиенти. И поради тази причина много малко от тях имат информация за това какво качество трябва да получат, какви са процедурите и много често биват използвани лоши практики. Точно поради тази причина – не добра осведоменост. И повечето от държавните законодателства в Европа са направили необходимото, за да регулират този бизнес. Така, че това можем да кажем за регулацията , че е абсолютно необходима вече в нашия сектор.

Фокус: Има все по често случаи в които клиенти намират друг начин да осъществят сделка с имоти, не чрез посредник? Какви проблеми могат да възникнат за тях при използването на други услуги?

Добромир Ганев: Това е абсолютно нормално част от клиентите, които искат да излязат на пазара на недвижимости дали с покупко-продажба, дали с наемни отношения, да се опитват да го направят и сами. В цял свят няма никъде задължение такива сделки да минават задължително през посредниците. И в България е така. Но това, което трябва да знаят потребителите е, че този процес е изключително сложен, изключително тежък, с необходимост от доста сериозно количество знания, в най-малко 15 области на науката. Между другото европейския стандарт за посредничество и услуги в сферата на недвижимите имоти показва, че един квалифициран брокер трябва да притежава знания в най-малко 15 области в науката, даже с няколко подточки. Така, че процеса е изключително сложен и не е невъзможно. Има хора, които ако са извършвали подобни сделки многократно, да имат такъв опит, но по принцип потребителите трябва да знаят, че наистина технологията, процеса, документацията, познанията, компетенциите, които трябва да имат, не са малко. Също така познания за пазара, тенденции, какви са прогнозите – дори и на макроикономическо ниво всичко това е необходимо да имат като информация, за да могат да реализират възможно най-справедливата за себе си сделка.

Фокус: До колкото Ви разбирам това е сложна материя?

Добромир Ганев: Само ще ви дам един пример. С Национално сдружение „Недвижими имоти“ средно по около 4-5 годишни семинара преминава всеки един брокер, член на сдружението. Така, че постоянно има новости, с технологиите се променят нещата, нормативната база, юридическата база се променя. Има много постоянно неща, които трябва да се имат предвид като новости, за да преминава процеса възможно най-гладко и най-успешно.

Фокус: Господин Ганев, сега ако мога да ви насоча към една друга тема. Има ли търсене на имоти във Варна от страна на чуждестранни граждани?

Добромир Ганев: Варна е хубав град, с добро икономическо развитие. Град, който е разположен прекрасно географски, с много добри възможности, добра инфраструктура. Това е и втория по големина университетски център. Така, че да, има интерес към придобиване на собственост от чуждестранни граждани, най-вече руски, немски също така. Но това не са много голям обем от сделките в града. Последните години намаляха клиентите от русия най-вече. От останалите Европейски страни тенденцията не е толкова обемна, каквато беше с руските граждани, а преди това с английските. Така, че има интерес към Варна, но процента от купувачи от  чуждестранни лица не е толкова голям, за да повлияе драматично на картинката в града.

Фокус: С каква цел търсят жилища те – работа, почивка, или постоянно жилище?

Добромир Ганев: Най-честата причина е постоянното пребиваване, особено руските граждани те не купуват имот с цел да го посещават един път в годината, а по-скоро да пребивават дългосрочно. Това, което забелязвам при немските граждани е по същия начин. Има много студенти, които идват от Германия , но те са по-скоро активни на наемния пазар. Така, че по-скоро бих казал по-големия процент интересуващи се търсят постоянно пребиваване. Немските граждани, които са в пенсионна възраст също придобиват собственост по-скоро за дългосрочно ползване, но те по-скоро са изключение отколкото някаква тенденция.

Фокус: Има ли конкретни райони, които са по-търсени и кои са те?

Добромир Ганев: По скоро крайбрежните зони – Гръцка махала, „Бриз“, „Чайка, „Св. Св. Константин и Елена, а защо не и до „Златни пясъци“. Ако говорим за чужденци, те търсят по-скоро по близките до Морска градина и морето райони.

Бояна АТАНАСОВА