Добромир Ганев, Национално сдружение „Недвижими имоти“: Всички играчи на пазара на недвижими имоти е добре да намерят консултант, които да е и техен партньор

Всички играчи на пазара на недвижимите имоти- и купувачи и продавачи е добре да намерят консултант, които да е и техен партньор . Това заяви в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Добромир Ганев, председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“.  Той допълни, че добрата световна практика на развитите пазари е да се избере добре информиран партньор. „За продажба на жилища сроковете зависят от експертната оценка, до колко тя е експертна и доколко не се основава на емоциите на продавачите“, каза още специалистът. Той посочи, че голяма част от продавачите предлагат имотите си на цени, които считат, че трябва да получат, но пазарът не винаги ги приема. „Всеки собственик има право да обяви имота си на каквато цена предпочете и да го оцени на каквато цена желае“, каза Добромир Ганев. Той допълни, че експертното мнение дава възможност на продавачите да получат информация за реалната справедлива пазарна стойност към настоящият момент. „Така че дори излизайки на пазара с по-висока стойност продавачът на имот да знае, че вероятно ще сключи сделка на нивата на които един добър експерт е казал“, посочи специалистът. Според него ако продажбата се стартира на по-висока стойност ще се загуби повече време. „Когато очакванията за пазара вече не са за такъв ръст, дори може би в някой случаи и за спад, времето има значение и може да донесе по-големи загуби“, каза още Добромир Ганев. Той допълни, че получаването на точна експертна оценка на един имот за продажба е едно от най-важните неща. Друг съществен фактор според него е и подготовката на имота. „Собствениците бъркат, когато предлагат имота си в лошо състояние, нечист вид и неподреден“, каза още експертът. Добромир Ганев  допълни, че има основни правила, които всеки един консултант в сферата на недвижимите имоти ще подготви, ако бъде потърсен подобен такъв.