Докладват за проверките на язовири, реки и речни корита на територията на област Шумен

Заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен ще се проведе на 20 юни, от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен. Това съобщиха от областна администрация- Шумен. Ще бъдат обсъдени мерките за недопускане на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция и селскостопанския инвентар при извършване на дейности в земеделските земи във връзка с настъпването на етап „восъчна зрялост“ на житните култури. Ще бъде представен и доклад за извършените проверки на язовири, реки и речни корита на територията на област Шумен  в изпълнение на заповед на областния управител на област Шумен.