Докладват изпълнението на мерките в района на местността „Елешница“ където бе открит първи случай на АЧС в Шуменско

Заседание на Областната епизоотична комисия ще се проведе на 22 август от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Участниците в срещата ще бъдат запознати с епизоотичната обстановка към настоящия момент, със заповедите и указанията на Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите.  От Североизточно държавно предприятие, ДГС „Върбица“ ще докладват  за хода на изпълнението на предприетите мерки в района на местността „Елешница“ , община Върбица, област Шумен. Представителите на общините ще представят информация по отношение подготовката на заявления, констативни протоколи и списъци, отнасящи се до предстоящото изплащане с определените финансови средства, отпуснати за обеззаразяване на личните стопанства, в които бяха отглеждани свине. В дневния ред са включени още доклади от представителите на ОДБХ-Шумен, ОПУ-Шумен, ОД МВР-Шумен, РИОСВ-Шумен, РДГ-Шумен, СИДП-Шумен, ОД „Земеделие“ Шумен, „Шумен-Пътнически автотранспорт“ ООД, РЗИ-Шумен за изпълнението на решенията на Областната епизоотична комисия.