Дора Чаушева: Докладите и съобщенията от научната конференция за Левски ще бъдат събрани в сборник

 

Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски“, в интервю за предаването „Аз, Васил Лъвский, в Карлово роден“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Казвам добър ден на директора на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева, която е сърцето и двигателя на конференцията „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“, която се проведе в Карлово. Поздравления, госпожо Чаушева, получил се е много силен форум. Вие как го оценявате?

Дора Чаушева: За Карлово значението е много важно. Първо, във връзка със 180-та годишнина от рождението на Васил Левски, именно Карлово да е домакин на такива научни творчески срещи за пореден път. За мен тази година беше изключително важно участието на няколко групи специалисти, едната от Института за  исторически изследвания при БАН, другата многобройна група от музейни специалисти и третата от други институции, някои от които за първи път дори се включват, каквито са регионални библиотеки, архиви, което доказа, че във всички тези разнородни по своите основни дейности институции -научноизследователската работа е част от тяхната дейност от мотивацията на техните специалисти да продължават да изучават Васил Левски, неговия живот и неговата революционна дейност и в частност дейци, които са били сподвижници и съмишленици на Васил Левски. Това доказва, че тези институции освен другите свои дейности, още веднъж ще го отчета, наистина отделят особено важно внимание именно на изследователската работа. И се надявам, че резултатът от тази конференция, който ще достигне до по-широката читателска публика, а именно със сборник с докладите и съобщенията на всички участници,  ще бъде онова нещо, което ще популяризира още по-широко този научен форум и което ще остане като трайна следа във всички регионални и научни библиотеки, за да могат пък те да се ползват от следващите поколения млади изследователи, от които не малко имаше и на настоящия форум. Това също бих искала да споделя, че имаше млади колеги, които регистрират своите първи участия на научни конференции. Това е един добър знак за по-нататъшното изследване на националния ни герой Васил Левски в различни аспекти на неговото дело, на неговата революционна дейност, на онова идейно наследство, особено което той е оставил в своето документално, своето епистоларно наследство. И се надявам, че тази конференция наистина изигра своята роля, защото това беше националният научен форум в тази национална програма във връзка със 180-годишнината от рождението на Васил Левски. В Националния комитет беше определено да бъде такава, тя беше финансирана от Министерството на културата, и получи наистина добро признание като един значим научен форум в рамките на тази програма, с която всички българи тази година по този начин отдаваме заслужена почит на Васил Левски. С кореспонденцията, която водим след тези напрегнати два дни на научна работа, участниците в конференцията отправят към нас добро впечатление от родния град на Апостола. От това, което видяха, освен залата на заседанията, и от един изключително интересен обект на културното ни наследството, който, за съжаление, е малко познат, но предизвика тяхното впечатление във Войнягово. Посетихме училището, където Васил Левски две години е учил войняговските деца.  Участниците в конференцията бяха посрещнати от част, казват от част, защото сега е напрегнат селскостопански сезон, не можа целият състав за автентичен фолклор да ни посрещне, но бяха направили възможното войняговските баби, както казвам аз с добър тон, да изпеят любимите песни на Левски, да посрещнат гостите с питка пред училището, да разкажат онова, което се е запазило в паметта на войняговците за Васил Левски. Това беше финалът, там се разделиха участниците в конференцията с желанието да продължат контактите между тези научни специалисти, които се запознаха за първи път на тази среща, защото тези срещи са и затова да се запознаят нови колеги, които навлизат в различните гилдии – изследователски, музейни, архивни, за да имат едно ползотворно и научно сътрудничество в бъдеще в своята работа.

Водещ: Намирам ви, госпожо Чаушева, на заседание в Община Карлово за хода за подготовката на програмата за честванията на 180-тата годишнина. Бихте ли ни предоставили информация как продължава тази подготовка, на каква степен на готовност е?

Дора Чаушева: Подготовката тече едновременно с реализацията на различни прояви.   Както конференцията, както и други неща минаха, приключи участието на учениците в конкурса за художествени произведения. Най-добрите автори ще бъдат наградени на 4 юли тук в Карлово. На 1 и 2 юли ще има интересен песенен фестивал в Карлово, в който за първа година ще бъде застъпена като отделна тема създаването на нова песен за Левски. Ще има и много други прояви като валидиране на пощенска марка. Ще има изложба в Историческия музей в Карлово за сподвижниците на Васил Левски от родния му град. Ще има традиционен събор на песенни колективи към  пенсионерските клубове, който ще бъде седмицата преди 18 юли в събота, той традиционно събира много поклонници на пенсионна възраст на Васил Левски тук в Карлово. На 27 и 28 ще се състои национален събор на училищата, носещи името на Васил Левски и ние очакваме тук средните училища със своите символи – училищните знамена, да гостуват в родния град на Васил Левски, всяко училище да представи по какъв начин съхранява и представя паметта за своя патрон – Апостола на свободата. Ще има и тържествено шествие.

Цоня СЪБЧЕВА