Доставени са заявените към ДГС-Смядово дърва за огрев от физически лица

Снимка:СИДП

Заявените към ДГС-Смядово дърва за огрев от физически лица вече са доставени на 100%, съобщиха от Североизточното държавно предприятие. Директорът на стопанството инж. Сава Савов е информирал, че  147 домакинства в общината са избрали през сезон 2019/2020 да се отопляват с дърва. Чрез кметовете на населените места са заявени 927 пространствени кубически метра дърва, които са добити и вече са транспортирани до селата и общинския център. „Имаме готовност да доставим и на други желаещи дърва за огрев. Добили сме достатъчни количества, които са на временен склад в гората и веднага след подаване на заявление от гражданите, в рамките на дни, ще могат да си ги получат“, обясни инж. Савов. Той допълни, че очаква част от хората, които в момента са на работа в чужбина, да подадат заявления за закупуване на дърва за огрев в края на есента.